Blockchain: kaip išimti pinigus iš piniginės į kortelę? - Elektroninė prekyba

Kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą. EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Geresni produktai, didesnis pasirinkimas, daugiau galimybių vartotojams ir įmonėms Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų Geresni produktai, didesnis pasirinkimas, daugiau galimybių vartotojams ir įmonėms 1 skirsnis Tikros mažmeninių finansinių paslaugų Europos rinkos sukūrimas Europos Sąjungos bendroji rinka ir keturios laisvės 1 suteikia puikių galimybių ES piliečiams.

Srityse, kuriose bendroji kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą yra gerai išplėtota, pavyzdžiui, kelionių oro transportu, stipri konkurencija yra naudinga mln. Vienas iš Jeano-Claude'o Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų — sukurti stipresnę ir teisingesnę bendrąją rinką.

kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą molio prekybininko kriptovaliuta

Piliečiams teikiamos mažmeninės finansinės paslaugos yra itin svarbios: mums svarbu, kur laikome pinigus, kaip taupome senatvei, kaip mokame už būstą ir kitus pirkinius, kaip esame apdraudę savo sveikatą ir nuosavybę nuo nelaimingų įvykių. Sukurdami veiksmingas visos Europos šių paslaugų rinkas, padidinsime vartotojų galimybes rinktis, sudarysime sąlygas geriems paslaugų teikėjams siūlyti paslaugas visoje ES, remsime naujus rinkos dalyvius ir inovacijas.

Tačiau kol kas visos Europos mažmeninių finansinių paslaugų rinkų nėra. Kitose valstybėse narėse perkamų mažmeninių finansinių paslaugų dalis yra labai nedidelė. Šalių rinkose yra daug gerų produktų, tačiau vienos ES valstybės narės vartotojams sunku įsigyti kitoje valstybėje narėje siūlomų produktų.

Tai nėra tik galimybių rinktis apribojimas. Iš surinktų duomenų matyti, kad ES labai skiriasi kainos: pavyzdžiui, kai kuriose valstybėse narėse motorinių transporto priemonių draudimas yra dvigubai brangesnis negu kitose. Skaitmeninimas — naujų verslo modelių ir paslaugų kūrimas naudojant technologijas — padeda potencialiems vartotojams lengvai gauti informaciją.

Todėl operacijos šalims fizinė vieta tampa ne tokia svarbi. Skaitmeninimas gali padėti mažinti kainas ir gerinti produktų palyginamumą, todėl vartotojai finansines paslaugas gali pasirinkti geriau. Ilgainiui, naudodamos skaitmeninimą, įmonės turėtų turėti daugiau galimybių siūlyti savo produktus bet kurioje Sąjungos vietoje, taigi Europos bendroji rinka taptų apčiuopiamesne tikrove. Įsitikinimo ir pasitikėjimo didinimas — esminis šios srities bendrosios rinkos plėtros aspektas.

kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą geriausių dvejetainių variantų signalų apžvalga

Įmonės turi būti įsitikinusios, kad gali vystyti verslą kitose šalyse, o klientai turi turėti pakankamai pasitikėjimo, kad jei jie naudosis kitose šalyse teikiamomis paslaugomis, jų interesai bus apsaugoti. Norint pasiekti šiuos tikslus, reikia, kad paslaugos ir produktai būtų gerai suprantami, kitaip tariant, informacija apie jų veikimą, kainą ir tai, kokie jie yra, palyginti su kitais produktais, turėtų būti teikiama vartotojams suprantamu būdu. Remiantis ankstesniais šios srities ES veiksmais, šioje žaliojoje knygoje nagrinėjama, ką galima padaryti, kad, naudodamiesi finansinių paslaugų bendrosios rinkos privalumais, žmonės ES gyventų geriau.

Pagerinus mažmeninių finansinių paslaugų rinkos veikimą, šios rinkos paslaugų teikėjai turėtų naujų galimybių, taigi būtų remiamas Europos ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Šioje knygoje siekiama nurodyti konkrečias kliūtis, kylančias vartotojams ir įmonėms, norintiems visapusiškai išnaudoti bendrąją rinką, ir būdus, kuriais tas kliūtis galima pašalinti, įskaitant ir kuo geresnį naujų technologijų panaudojimą, taikant atitinkamas apsaugos priemones.

Žaliąja knyga siekiama skatinti aptarimus ES ir nacionaliniais lygmenimis.

Blockchain: kaip išimti pinigus iš piniginės į kortelę?

Joje Europos Parlamentas ir Taryba, kitos ES institucijos, nacionaliniai parlamentai ir visi susidomėjusieji raginami teikti pasiūlymų dėl galimų trumpalaikių arba ilgesnio laikotarpio politikos veiksmų, kurių gali reikėti siekiant gerai veikiančios ir konkurencingos šios srities Europos rinkos.

Todėl joje nagrinėjama: 1 dabartinė mažmeninių finansinių paslaugų bendrosios rinkos būklė ir naujausios skaitmeninimo tendencijos 2 skirsnis ; 2 ES arba nacionalinio lygmens veiksmų poreikis siekiant pašalinti kliūtis, kurios šiuo metu trukdo vienos valstybės vartotojams ir įmonėms peržengti kitos valstybės ribas 3 skirsnis. Siekdama atgauti vartotojų pasitikėjimą ir padėti plėsti bendrąją rinką, pastaruoju metu ES ėmėsi kelių mažmeninių finansinių paslaugų srities teisėkūros priemonių.

Kai kurios šių iniciatyvų dar įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu. Mažmeninėms finansinėms paslaugoms taip pat taikomi įvairūs ES ir nacionalinio lygmens reikalavimai, kurie skirti vartotojų apsaugai užtikrinti ir šioms paslaugoms ES vidaus rinkoje skatinti.

Tai tarpsektoriniai reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su nesąžiningomis vartotojų sutarčių sąlygomis ir nesąžininga įmonių santykių su vartotojais komercine praktika 2ir konkretaus sektoriaus teisės aktai dėl daugelio finansinių produktų ir mokėjimų paslaugų. Komisija atidžiai stebi, kaip valstybės narės įgyvendina šiuo metu galiojančius teisės aktus ir kaip užtikrina jų vykdymą, ir toliau skatina nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kad jie būtų veiksmingi visoje ES 3.

Taip pat svarbi šios srities Europos priežiūros institucijų veikla 4. Be to, Komisija reguliariai peržiūrinėjo mažmeninių finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimo sistemą, kad būtų sukurtos labiau integruotos, konkurencingesnės ir sąžiningesnės finansinių paslaugų rinkos 5. BSR strategija 6 ketinama užtikrinti, be kita ko, geresnes vartotojų ir įmonių galimybes pirkti internetines prekes ir naudotis internetinėmis paslaugomis visoje Europoje, išsprendus nepagrįsto geografinio blokavimo tiekėjo nustatyto pirkimo apribojimo problemą.

Perkelkite pinigus iš "PayTM Mobile Wallet" į savo banko sąskaitą iš karto

Joje taip pat sprendžiamas įvairių paslaugų teikėjų vienodų sąlygų klausimas ir numatomas išsamus interneto platformų vertinimas, daugiausia dėmesio skiriant duomenų tvarkymui. Be to, BSR strategijos tikslas — pagerinti technologijų sąveikumą remiant standartizavimą. Visi išvardyti dalykai svarbūs finansų sektoriaus skaitmeninimui, nors būdingi ne vien tik šiam sektoriui.

  1. Ar galite užsidirbti pinigų iš kriptovaliutų kasybos 2022 m
  2. „BitBay Exchange“ - pradedantysis vadovas - žingsnis po žingsnio
  3. Kriptovaliutos - kaip pradėti? - Kriptovaliutų pirkimas - „Egera“
  4. Bitcoin investicija arba iliuzija
  5. Kaip gauti pinigų iš bitcoin. Kaip Gauti Bitcoin Į Pinigus Bitcoin adresas mokėjimams gauti iš

Kuriant stipresnę kapitalo bendrąją rinką, KRS 7 tikslas — pasiūlyti įmonėms daugiau galimybių rinktis finansavimą įvairiais jų raidos etapais ir suteikti daugiau galimybių ir didesnę grąžą lėšas taupantiems gyventojams ir mažmeniniams investuotojams.

BRS 8 susideda iš trijų pagrindinių sričių tikslinių veiksmų: galimybių suteikimo vartotojams, profesionalams ir įmonėms, modernizavimo ir inovacijų skatinimo ir praktinių rezultatų, kuriais galėtų naudotis vartotojai ir įmonės kasdieniame gyvenime, užtikrinimo. Jos tikslas — palengvinti tarpvalstybinių paslaugų teikimą ir šalinti pagrindines verslo paslaugų ir statybos sektoriaus kliūtis. Komisija peržiūrės pokyčius rinkoje ir prireikus imsis veiksmų, susijusių su verslo ir statybos paslaugų teikėjams taikomais draudimo reikalavimais.

Šioje žaliojoje knygoje atsižvelgiama į kitas konkretesnes Komisijos iniciatyvas — Komisijos kvietimą teikti informaciją apie ES finansinių paslaugų reguliavimo sistemą 9atliekamą darbą siekiant pašalinti draudimo sektoriaus kliūtis, susijusias su sutarčių teise 10Nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis direktyvos 11 potencialo vertinimą ir atliekamą e. Kai kuriose rinkose mažai vartotojų keičia produktus, dėl to gali mažėti įmonių paskatos konkuruoti.

Be to, kai kurių valstybių narių rinkose yra didelė paslaugų teikėjų koncentracija. ES mažmeninių finansinių paslaugų rinkose matyti nedaug tarpvalstybinės veiklos.

Tam tikra prasme tai parodo kultūrinius ir nacionalinius prioritetus ir vartotojų pasirinkimą. Ne visi vartotojai nori pirkti finansines paslaugas kitose valstybėse narėse. Tačiau verta apsvarstyti, ar siekiant sumažinti susiskaidymą reikia dėti daugiau pastangų.

kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą kiek šiandien verta 100 USD investicija į bitkoiną

Didėjant galimybėms pirkti internetu, labai padidėja ir įmonių galimybės teikti paslaugas klientams kitose valstybėse narėse nuotoliniu būdu.

Be to, didelę potencialią rinką sudaro Sąjungoje judantys vartotojai: 13,6 mln. ES piliečių gyvena kitoje valstybėje narėje, o tokių, kurie galėtų gyventi kitoje valstybėje narėje tam tikru gyvenimo etapu, yra dar daugiau Turėtų būti tokių pat galimybių pirkti ir mažmenines finansines paslaugas, tačiau dažniausiai taip nėra.

Kad galimybės veikti rinkose būtų suteiktos visoms įmonėms, turėtų būti sumažintos nereikalingos ir nepagrįstos kliūtys naujiems rinkos dalyviams, visų pirma toms įmonėms, kurios gali tiekti savo produktus į kitas ES valstybes nares.

Ribota tarpvalstybinė veikla Dabartinis tiesioginių tarpvalstybinių operacijų, susijusių su mažmeninėmis finansinėmis paslaugomis, lygis yra ribotas: vartotojai dažniausiai šiuos produktus perka savo šalies rinkoje, o dauguma įmonių teikia paslaugas tų valstybių, kuriose jos yra fiziškai įsisteigusios, rinkose Kainų ir galimybių rinktis skirtumai Akivaizdu, kad rinka yra susiskaidžiusi, nes tokių pačių arba panašių produktų kainos skirtingų šalių rinkose skiriasi, net kai tiekėjas yra tas pats.

Pavyzdžiui, steigdamos filialus kitose rinkose, įmonės yra linkusios pritaikyti kainas prie vietos sąlygų ir paprastai neperkelia konkurencingesnių kainų į kitas rinkas. Apie susiskaidžiusią rinką taip pat liudija ribotos vartotojų galimybės rinktis kai kuriose valstybėse narėse.

Pavyzdžiui, vienose rinkose vartotojai gali gauti tik fiksuotų palūkanų hipotekos paskolas, kitose — paskolų palūkanų normos visuomet kintamos Iš informacijos, kurią surinko Finansinių paslaugų naudotojų grupė, matyti, kad valstybių narių kai kurių bankininkystės sektoriaus produktų skirtumai kurių neįmanoma paaiškinti vien tik objektyviais skirtumais dėl perkamosios galios ir nacionalinio kainų lygio gali būti labai dideli Kredito pervedimai ne internetu kai kuriose valstybėse narėse yra nemokami, o Prancūzijoje jų kaina gali siekti vidutiniškai 3,58 EUR.

Palūkanų normų, kurias namų ūkiai moka už hipotekos paskolas, dispersija skirtingose šalyse taip pat didelė žr. Vartojimo kredito dispersija didesnė negu hipotekos kredito.

Kriptovaliutos

Europos hipotekų federacijos duomenys: naujų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskolų palūkanų normos pagal ketvirčius — m. Draudimo sektoriuje draudėjas, turintis panašų rizikos profilį, gali mokėti už tokį patį draudimą du kartus daugiau priklausomai nuo to, kur yra jo gyvenamoji vieta.

Motorinių transporto priemonių draudimo atveju, pavyzdžiui, netgi už tą patį automobilio modelį kaina skiriasi 2 diagrama Vidutinės privalomojo civilinės atsakomybės įmokos pagal šalis Kainų skirtumus galima sieti su tokiais veiksniais, kaip skirtingos šalies ekonomikos sąlygos, nevienoda perkamoji galia, finansinės arba institucinės struktūros pvz. Valstybėse narėse gali labai skirtis draudimo ypač motorinių transporto priemonių srities sąnaudų svyravimai ir draudimo suteikimo rizika, todėl kai kurie kainų skirtumai gali būti pagrįsti.

Tačiau objektyviai pateisinti produktų, kurie yra mažiau susiję su geografine vietove arba vietos rizikos ypatumais, kainų skirtumų masto negalima pavyzdžiui, gyvybės draudimo, netgi jei tikėtina gyvenimo trukmė nėra vienoda visose valstybėse narėse. Šie veiksniai ne visuomet lemia kainų fragmentacijos mastą ES.

Nepakankama konkurencija ir minimali vartotojų keičiamų tiekėjų praktika Dauguma valstybių narių mažmeninės bankininkystės ir draudimo rinkų yra labai koncentruotos ir matyti, kad jos nėra labai konkurencingos, o dėl to vartotojų galimybės rinktis ir parduodamų produktų vertė ir kokybė yra ribotos. Pavyzdžiui, m. Viešos konsultacijos dėl Draudimo sektoriaus bendrosios išimties reglamento peržiūros metu dauguma draudikų ir jų sektoriaus asociacijų teigė, kad draudimo rinkos yra konkurencingos Vis dėlto, gyvybės ir ne gyvybės draudimo srityse matoma didelė koncentracija; pavyzdžiui, koncentracijos santykis gyvybės draudimo sektoriuje, įvertintas pagal m.

Atrodo, kad tokie dideli svyravimai yra nepateisinami skirtingu šių rinkų dydžiu. Europos Sąjungoje vieni produktų tiekėjai nedažnai keičiami kitais Iš tiesų, iš vartotojų rezultatų suvestinės matyti, kad mažmeninės finansinės paslaugos — viena iš sričių, kurios teikiamomis paslaugomis vartotojai labiausiai nepatenkinti Didelio nepasitenkinimo, kintančių kainų ir reto tiekėjų keitimo derinys galėtų rodyti, kad šiose rinkose konkurencija yra nepakankamai didelė, kad būtų naudinga vartotojams, arba kad produktų įsigijimo arba atsisakymo kliūtys lemia vartotojų inerciją ir trukdo jiems rasti geriausius pasiūlymus.

Jei vartotojai keistų tiekėjus, galėtų padidėti konkurencija tarp įmonių, o nauji dalyviai būtų paskatinti pradėti veiklą brandžiose rinkose. Jeigu nebūtų tarpvalstybiniams sandoriams trukdančių kliūčių, pasikeitus elgsenai įmonės taip pat būtų skatinamos teikti paslaugas iš kitų valstybių narių. Dviem rinkoms, kuriose keitimo praktika yra sunkiausia — mokėjimų sąskaitų ir hipotekos paskolų, — pastaraisiais metais taikomos ES lygmens iniciatyvos, šiuo metu dar perkeliamos į nacionalinės teisės aktus.

Šios iniciatyvos — Hipotekos kriptovaliutų prekybos programinė įranga xrp direktyva 32kuria panaikinamos kliūtys atsisakyti produktų, ir Mokėjimų sąskaitų direktyva 33kuria nustatomos specialios nacionalinės mokėjimų sąskaitų keitimo paslaugos. Tačiau yra ir kitų būdų, kuriais ES lygmeniu galėtų būti skatinama keitimo kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą pavyzdžiui, kai kuriose valstybėse nagrinėjamas banko sąskaitos numerio visiškas perkeliamumas.

Produktų susiejimas arba produktų paketo sudarymas taip pat gali būti kliūtis vartotojų galimybėms rinktis. Be konkurencijos taisyklių, mažmeninių finansinių produktų susiejimui arba jų paketo sudarymui šiuo metu taikomos konkretaus sektoriaus taisyklės, nustatytos Hipotekos kredito direktyvoje kuria bus užtikrinama, kad paskolų gavėjai galėtų pasirinkti kito tiekėjo draudimą 34Mokėjimų sąskaitų direktyvoje ir būsimoje Draudimo produktų platinimo direktyvoje Vartotojai turėtų būti informuoti, ar jie gali į kiekvieną kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą įtrauktą produktą pirkti atskirai pvz.

Komisija toliau stebės, ar minėti dalykai praktiškai vyksta ir ar reikia imtis tolesnių šios srities veiksmų. Finansų įmonės siūlo vis daugiau produktų internetu arba naudojant taikomąsias programas, šiandien didžioji dauguma vartotojų tvarkydami savo sąskaitas ir atlikdami operacijas reguliariai naudojasi internetine bankininkyste Iš esmės dėl technologinės pažangos atsirado palankesnės sąlygos nekliudomai vystyti kai kurias tarpvalstybines operacijas, kad daugiau vartotojų galėtų gauti su jomis susijusią naudingą informaciją ir rekomendacijas, gerinti produktų palyginamumą ir aktyvinti keitimo praktiką Nauji skaitmeninės rinkos dalyviai ir metodai Dėl skaitmeninimo poveikio mažmeninių finansinių paslaugų sektorius labai keičiasi.

Atsiranda naujų verslo modelių: į rinką ateina tik internetu paslaugas teikiančios įmonės ir technologijų bendrovės, siūlančios valstybėse narėse, o kartais ir tarpvalstybiniu mastu tokias paslaugas, kaip elektroniniai pinigų pervedimai, mokėjimų internetu tarpininkavimas, finansinių duomenų kaupimas, tarpusavio finansavimas ir kainų lyginimas.

Taip pat į rinką ateina naujų dalyvių, kurie nėra įprastinių finansinių paslaugų teikėjai ir kurių pirminis verslo modelis nevisuomet yra finansinės paslaugos.

Kaip pervesti BTC iš „blockchain“ piniginės į savo vietinę banko sąskaitą?

Pavyzdžiui, dabar finansinius produktus parduoda socialinės žiniasklaidos įmonės. Šios naujos technologijos gali būti naudingos vartotojams, jei laikomasi tinkamų saugumo standartų.

Įsitvirtinusiems dalyviams skaitmeninės technologijos, įskaitant platinamus sąrašus pavyzdžiui, blokų grandinės angl. Be to, įmonės vis dažniau naudoja iš įvairių šaltinių, įskaitant socialinę žiniasklaidą, gautus didelius duomenų kiekius siekdamos surinkti informaciją apie potencialius tikslinius klientus. Iš šių duomenų jie lengviau supranta, ko reikia klientams, tačiau taip pat kyla klausimų, ar šie duomenys naudojami tinkamai.

Nauji dalyviai taip pat daug dėmesio skyrė papildomai pelningai veiklai, pavyzdžiui, užsienio valiutoms Bankai ir draudimo įmonės daug investuoja į pardavimo ir paslaugų teikimo klientams skaitmeninimą, tikėdamiesi, kad pavyks sumažinti sąnaudas ir užmegzti glaudesnius ryšius su dabartiniais klientais Nauji dalyviai kurie dar negali naudotis stabilia klientų baze turi galimybių aktyviai įgyvendinti tarpvalstybinius sprendimus ir iš rinkoje įsivirtinusių dalyvių atkovoti naujas rinkas.

Platinimo internetu kanalų plėtojimas yra ypač naudingas ES lygmeniu. Jeigu tiekėjams ir vartotojams būtų sudarytos sąlygos lengviau ir pigiau sudaryti nuotolinės prekybos sandorius ir taip ją remti, skaitmeninant atsiranda galimybių naudotis didele vartotojų baze bendrojoje rinkoje ir gauti geriausius pasiūlymus. Naudojant skaitmeninimo priemones iš esmės būtų skatinama tarpvalstybinė veikla ir nereikalaujama, kad įmonės būtų įsisteigusios kitose valstybėse narėse.

Nors novatoriškomis technologijomis suteikiamos galimybės pagerinti klientams teikiamas paslaugas ir sumažinti kainas, gali kilti ir su jomis susijusių reguliavimo problemų, visų pirma sietinų su kibernetiniu saugumu ir duomenų apsauga. Kibernetinė grėsmė — didžiausia vartotojų ir įmonių problema, kurios svarba greičiausiai didės plėtojant skaitmeninimą ir jai spręsti reikės imtis tinkamų veiksmų. Naujus dalyvius nevisuomet galima tiek pat reguliuoti, kiek įsitvirtinusius rinkoje, naudojant galiojančias reguliavimo ir priežiūros sistemas, be kita ko, ir žvelgiant iš vartotojų apsaugos perspektyvos.

Dėl technologinių pokyčių ir naujų platinimo kanalų plėtros gali būti sunku tinkamai teikti klientams ikisutartinę informaciją — pavyzdžiui, teikiant privalomą atskleisti informaciją mobiliaisiais įtaisais su mažais ekranais.

Reikės atidžiai apsvarstyti atitinkamus veiksmus kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą galimybes, kuriais siekiama spręsti šias problemas įskaitant deramo saugumo ir vartotojų apsaugos užtikrinimą.

Nauji finansiniai ir mokėjimo produktai Komisija remia novatoriškų, vartotojams patogių naudoti technologijų kūrimą ir nori užtikrinti, kad jomis galėtų naudotis daugybė vartotojų visoje Europoje ir, kai įmanoma, kad jos būtų taikomos tarpvalstybinėje prekyboje. Naudojant finansinių paslaugų skaitmeninimą buvo sukurti nauji produktai, pavyzdžiui, paskolos trumposiomis žinutėmis arba tarpusavio skolinimas, bet dėl kai kurių iš jų kyla reguliavimo ir kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą apsaugos problemų.

Naujų galimybių atsiranda visų pirma mokėjimų srityje dėl šalių rinkose plėtojamų mokėjimų mobiliuoju telefonu, internetu bei realaus laiko mokėjimų priemonių. Europoje sparčiai plėtojami mokėjimai mobiliuoju telefonu — jau dabar rinkos dalyviai bankai, kortelių sistemos, judriojo ryšio tinklo operatoriai, interneto tiekėjai ir kiti siūlo daugybę nuotolinių arba bekontakčių mokėjimų atlikimo sprendimų.

Šias paslaugas sudaro tarpusavio mokėjimai, mobiliosios piniginės, bankininkystės taikomosios programos ir kortelių taikomosios programos, jas teikiant naudojamos įvairios technologijos geriausiai išplėtotos yra artimojo lauko komunikacijos ir greitojo atsako kodo technologijos, taikomos atsiskaitymams pardavimo vietose.

Taigi vartotojai gali telefonu sumokėti už pirkinius, pasidalyti vakarienės sąskaitą arba pervesti pinigų draugams naudodamiesi taikomąja programa.

kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą pinigų suma, išleista bitkoinams gaminti

Tačiau sprendimai dažnai pritaikomi tik šalies rinkoje, paprastai kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą nėra sąveikūs, o įmonės arba įmonių grupės „Goldman Sachs“ prekiauja bitkoinais norėdamos, kad būtų taikomi jų standartai.

Dėl ribotos geografinės aprėpties ir minimalaus sąveikumo šie sprendimai nevisuomet sulaukia prekiautojų dėmesio, todėl sumažėja jų efektyvus tarpvalstybinis naudojimas. Realaus laiko mokėjimai šiuo metu atliekami tik kai kuriose šalyse, bet jais labai domisi ir kitos valstybės, nes greitis gali būti naudojamas kuriant inovacijas ir naujas mokėjimo taikomąsias programas.

kaip perkelti bitcoin iš blockchain į banko sąskaitą kodėl reikia investuoti į kriptovaliutą

Naujos taikomosios programos — logiškas kitas mažmeniniams mokėjimams skirtas produktas bendrojoje rinkoje po perėjimo prie bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA 41 : ES mokėjimų paslaugų teikėjai jau pradėjo kurti realaus laiko SEPA kreditų pervedimo sistemą. Mažmeninių mokėjimų eurais valdyba ir Europos mokėjimų taryba 42 rengia visos Europos realaus laiko mokėjimų ir tarpusavio mokėjimų mobiliaisiais telefonais standartą, pagal kurį gali būti sukurtos sąveikios sistemos.

Komisija padeda abiem šį darbą atliekančioms įstaigoms. Vienas iš tiesiausių būdų padidinti konkurenciją ir vartotojų gerovę — sumažinti, jei įmanoma, šioms paslaugoms kylančias tarpvalstybines kliūtis. Šios kliūtys kyla dėl dviejų tipų pagrindinių toliau nurodytų priežasčių, darančių neigiamą poveikį ir tiekėjams, ir vartotojams: dėl abiejų šių priežasčių mažėja galimybės rinktis ir konkurencija, o Europos rinka lieka susiskaidžiusi.

Komisija visų pirma nori žinoti, ar naudojant novatoriškas skaitmenines technologijas galima šias kliūtis pašalinti. Vartotojų nepasitikėjimą tarpvalstybinėmis operacijomis ir prekiautojams reikalingo teisinio tikrumo trūkumą gali lemti ir nenuoseklus ES teisės aktų vykdymo užtikrinimas Europos Sąjungoje.

Tam tikrų pagrindinių finansinių paslaugų srities vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo problemas sprendžia Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklas. Tokių tinklų pagalba būtų galima pasinaudoti, jeigu kiltų problemų dėl ES teisės aktų vykdymo užtikrinimo.

Bendro pobūdžio klausimai 1. Kokių finansinių produktų konkurencija, susijusi su geresnėmis galimybėmis rinktis ir kainomis, nacionalinėse rinkose padidėtų dėl tarpvalstybinio tiekimo? Kokios kliūtys užkerta bendrovėms kelią tiesiogiai teikti tarpvalstybines finansines paslaugas, o vartotojams trukdo tiesiogiai pirkti produktus kitose valstybėse narėse?

  • Kada nyse prekiauja bitkoinais?
  • Parduoti ir mainyti į bitkoinus
  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Ką galima būtų padaryti siekiant užtikrinti, kad dėl finansinių paslaugų skaitmeninimo nepadidėtų visų pirma skaitmeniškai neraštingų piliečių finansinė atskirtis?

Koks turėtų būti mūsų požiūris, jei dėl galimybių, atsirandančių vystantis ir plintant skaitmeninėms technologijoms, kiltų nauja grėsmė vartotojų apsaugai? Ar vartojai gali įsigyti saugių, paprastų ir suprantamų finansinių produktų visoje Europos Sąjungoje?

Jeigu ne, ką reikėtų daryti, kad tokių produktų jie įsigyti galėtų? Ar ES mažmeninių finansinių paslaugų teisės aktų vykdymo užtikrinimo kokybė ES kelia problemų, susijusių su vartotojų pasitikėjimu ir rinkos integracija?