One moment, please

Virtualios prekybos programėlės, Mobilioji aplikacija Šeimos kortelė | AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Mobilioji aplikacija Šeimos kortelė

Vartojamos sąvokos ir apibrėžimai 1. MAXIMA programėlė arba Programėlė — programėlė, skirta išmaniajam telefonui ar kitam mobiliajam įrenginiui, kuri gali būti naudojama siekiant sužinoti apie Prekybos vietoje esančias akcijas, nuolaidas ar kitas naudas, peržiūrėti ir gauti Lojalumo programos AČIŪ akcijas, nuolaidas kriptovaliutų monetų prekyba kitas naudas, taip pat atsiskaityti už Pardavėjo pirkinius Prekybos vietose.

Omni-kanalai tampa dabartimi Žmonių apsipirkimo būdas sparčiai plečiasi, o ribos tarp internetinės ir įprastos komercijos tampa vis mažesnės. Omni-kanalai mažina atotrūkį tarp realaus ir virtualaus pasaulio, tačiau, siekiant sėkmės, turi būti sujungti du skirtingi operacijų tipai — naudojant kortelę operacijos parduotuvėse ir nenaudojant kortelės operacijos atliekamos internetu ar mobiliuoju telefonu. Sąveikos taškų ateityje bus vis daugiau ir daugiau. Apsipirkimas tampa labiau socialus Praėjusiais metais įvyko daugelio susirašinėjimo programėlių, įskaitant ir Facebook, aplikacijų programavimo sąsajų dalijimasis su trečiųjų šalių programuotojais.

QR kodas — Prekybos vietoje pateiktas QR kodas unikalus vaizdinis kodasidentifikuojantis konkretų apmokėjimą ir leidžiantis mobilaus įrenginio pagalba atvaizduoti informaciją apie Kliento ketinamą apmokėti pirkinių kainą, pritaikytas nuolaidas ir gautus MAXIMA pinigus.

Prekybos vieta — bet kuri Pardavėjo parduotuvė.

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Taisyklės — šios naudojimosi Programėle taisyklės. Programėlės privatumo politika — Maxima programėlės privatumo politika, taikoma visiems Klientams, parsisiuntusiems Programėlę į savo išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį, susipažinusiems ir sutikusiems su MAXIMOS programėlės naudojimosi taisyklėmis ir šia politika.

Programėlės pranešimai — su Programėle susiję pranešimai, siunčiami į Kliento išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį, skirti informuoti Klientą apie netoliese esančias Prekybos vietas, vykstančias akcijas, nuolaidas ar kitas naudas, Taisyklių pakeitimus ir kt. Saugos kodas — Kliento sukurtas keturių skaitmenų kodas arba Kliento biometrinės apsaugos priemonė pvz.

virtualios prekybos programėlės

Sutartis - tai sutartis dėl Programėlės naudojimo, sudaryta Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka. Šalys — Klientas ir Pardavėjas kartu. Bendrosios nuostatos Tokiu būdu Taisyklės tampa Klientui ir Pardavėjui privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Kliento ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Šalių atsakomybė bei kitos su naudojimusi Programėle susijusios sąlygos.

Sutartis, su Klientu sudaryta pirmosios registracijos MAXIMOS programėlėje metu, yra taikoma visiems Kliento veiksmams Programėlėje įskaitant ir akcijoms, nuolaidoms, atsiskaitymams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo, o po Taisyklių pakeitimo — atitinkamai, taikoma ir visiems tolesniems Kliento veiksmams Programėlėje, nebent Klientas pasinaudos savo teise, numatyta Taisyklių 85 p.

Nes tai yra moderniausias sprendimas rinkoje

Tuomet, jei bus nustatyta, kad Klientas pagal naujus asmens duomenis telefono numerį ar elektroninį paštą dar nėra sutikęs su Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika, tam, kad toliau galėtų naudotis Programėle, turės dar kartą susipažinti su Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika.

Programėlės atsisiuntimas ir naudojimas Programėlę galima parsisiųsti arba prie jos prisijungti naudojantis daugeliu išmaniųjų įrenginių, kurie turi interneto prieigą bei kuriuose įdiegtos įprastai naudojamos operacinės sistemos pvz. Šia Programėle gali naudotis tik pilnamečiai asmenys.

virtualios prekybos programėlės

Sutarties galiojimo laikotarpiui Pardavėjas suteikia Klientui asmeninę, bitcoin opcionai JAV tik Kliento naudojimui, neišimtinę, neperleidžiamą, atšaukiamą ir nesublicencijuojamą teisę Kliento įrenginyje įdiegti ir arba naudoti Programėlę, jos funkcionalumus, taip pat naudotis informacija, pasiekiama per Programėlę. Klientas, naudodamasis Programėle, gali atlikti šiuos veiksmus: Klientas, naudodamasis Programėle, neturi teisės: Klientas, naudodamasis Programėle: Klientui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Programėle perduodamus duomenis; Klientas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinius angl.

Pardavėjo virtualios prekybos programėlės bendradarbiauti su Pardavėju tiek, kiek tai pagrįstai ir techniškai įmanoma ir būtina Pardavėjui siekiant išsiaiškinti Programėlės veikimo sutrikimo priežastis; Pardavėjas turi teisę, virtualios prekybos programėlės neprivalo, Klientus informuoti apie atnaujintą Programėlės versiją, apie naujinio prieinamumą ir pateikti informaciją apie pasekmes jo neįdiegus.

Pardavėjui informavus Klientą apie Programėlės naujinius ar atnaujinimus ir Klientui neatnaujinus Programėlės iki naujausios jos versijos, Pardavėjas negarantuoja tolimesnio Programėlės tinkamo funkcionavimo ar bet kokių Programėlės trūkumų, taip pat dėl jų atsiradusios žalos ar kitų neigiamų padarinių Klientui. Kadangi naudojimasis Programėle priklauso nuo daugelio veiksnių, Pardavėjas negarantuoja, kad Klientas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Programėlė.

Programėlės veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir arba kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir nėra garantuojama, kad ji visada bus pasiekiama ar nebus trikdžių. Pardavėjas negarantuoja, kad Programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar ji veiks be klaidų.

Įvykus programinės įrangos gedimams, sutrikus jos veikimui, Pardavėjas stengsis ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau Programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir Pardavėjas negali garantuoti, kad Programėlė visuomet funkcionuos tinkamai ir taip, kaip tikisi Klientas. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Virtualios prekybos programėlės negarantuoja, kad: Programėlė veiks be pertrūkių ar be klaidų; Pardavėjas turi teisę: Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Pardavėjas, siekdama išvengti galimų Kliento ir ar savo nuostolių, turi teisę šalinti Programėlės trūkumus bet kuriuo paros metu.

Išsitrinančios žinutės

Atsiradus naujoms funkcijoms, pasiūlymas dėl naujų funkcijų įsidiegimo pateikiamas Klientui, o Kliento sutikimas dėl naujų funkcijų įdiegimo ir naudojimo, taip pat jo sutikimas dėl Programėlės pakeitimo išreiškiamas Klientui įdiegiant pasiūlytus atnaujinimus. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala nuostoliai kyla: Klientui neįdiegus atnaujintos Programėlės versijos arba atnaujinimo, naujinio, apie kurių prieinamumą informavo Pardavėjas; Klientas neturi teisės, o taip pat negali leisti jokiems tretiesiems asmenims: Prisijungimas prie AČIŪ paskyros Kadangi vienam Klientui pagal Kliento telefono numerį ar el.

virtualios prekybos programėlės

Klientas neturi teisės ir arba galimybės: Mokėjimo kortelės susiejimas su programėle ir atsiskaitymas už pirkinius prekybos vietose Atsiskaityti už pirkinius Prekybos vietoje naudojantis Programėle turi teisę tik tie Klientai, kurie: Susieti savo mokėjimo kortelę su Programėle ir vykdyti atsiskaitymus už pirkinius Prekybos vietoje Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis gali tik Klientas, kuris turi AČIŪ kortelę, t.

Lojalumo programos AČIŪ dalyvis. Naudojimuisi Programėle, apmokėjimui už pirkinius yra būtinas mobiliojo interneto ryšys Kliento mobiliajame įrenginyje. Klientas su Programėle virtualios prekybos programėlės susieti ne daugiau kaip vieną mokėjimo kortelę.

Please wait while your request is being verified...

Atlikus banko nurodymus, Klientas grąžinamas į Programėlę. Mokėjimo kortelės saugumo užtikrinimui Programėlėje nurodomų žingsnių pagalba Klientas privalo susikurti Saugos kodą, virtualios prekybos programėlės jis nebuvo sukurtas Programėlei apsaugoti Taisyklių 51 punkte numatyta tvarka.

Kaip Saugos kodą Klientas gali naudoti ir savo biometrinius duomenis. Nesukūrus Saugos kodo, mokėjimo kortelė nėra susiejama su Programėle.

MAXIMOS mobiliosios programėlės taisyklės

Saugos kodas, jei Klientas kaip Saugos kodo nenaudoja savo biometrinių duomenų, turi būti sudarytas iš keturių skaitmenų. Saugos kodu negali būti: Klientas 10 dešimt minučių negalės atlikti jokių veiksmų su Programėle. Taisyklių 44 — virtualios prekybos programėlės punktuose nurodytus mokėjimo kortelės susiejimo su Programėle veiksmus Pardavėjas rekomenduoja atlikti iki pirmojo apsipirkimo Prekybos vietoje.

Prekybos vietoje Klientas atsiskaityti per Programėlę už virtualios prekybos programėlės pirkti pirkinius gali tuo atveju, jei pirkinių suma neviršija trijų šimtų eurų limito ir jei tarp jų nėra pirkinių, patenkančių į Taisyklių Kai Klientas ketina įsigyti pirkinių už didesnę nei trijų šimtų eurų sumą, šį limitą viršijanti suma pirmiausia turi būti apmokama kitomis mokėjimo priemonėmis grynaisiais, mokėjimo kortele ar dovanų kortelėmis, čekiais, kuponais ir pan.

Siūlomos įsigyti prekės, jų aprašymai, įsigijimo kainos yra pateikiamos Prekybos vietoje ir Programėlėje.

Už pirkinius atsiskaitykite vien telefonu!

Klientas pateikia pirkinius kasoje ir bet kuriuo metu prieš kasininkui skenuojant pirkinius, skenavimo metu ar po skenavimo informuoja kasininką, kad ketina už pirkinius atsiskaityti per Programėlę. Jei Klientas pageidauja patvirtinti apmokėjimą už ketinamus įsigyti pirkinius iki jų skenavimo pradžios ar jų skenavimo metu, tuomet: Klientas informuoja Pardavėjo kasininką apie ketinimą atsiskaityti už pirkinius Programėle; Klientas Saugos kodu patvirtina apmokėjimą už ketinamus įsigyti pirkinius; Klientas išjungia Programėlę, užrakina mobilų įrenginį; Kasininkas nuskenuoja visus Kliento ketinamus įsigyti pirkinius arba likusius skenuoti pirkinius, jei pirkiniai jau buvo pradėti skenuoti, kai jis informavo apie atsiskaitymą Programėle ir kasoje pažymi mokėjimą Programėle; Įvyksta apmokėjimas už Kliento pirkinius.

Jei Klientas pageidauja patvirtinti apmokėjimą už ketinamus įsigyti pirkinius jų skenavimo pabaigoje, tuomet: Kasininkas nuskenuoja Kliento ketinamus įsigyti pirkinius ir kasoje pažymi mokėjimą per Programėlę; Klientui nuskenavus QR kodą ir Saugos kodu patvirtinus apmokėjimą, yra laikoma, kad tarp Kliento ir Pardavėjo susiklostė konkrečių prekių pirkimo — pardavimo teisiniai santykiai sudarant prekių pirkimo — pardavimo sutartį. Klientui, atsiskaičius už pirkinius per Programėlę, AČIŪ paskyroje esančiu elektroniniu paštu pateikiamas pirkinių elektroninis kvitas.

Klientas, susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis sutinka, kad iš virtualios prekybos programėlės po pirkimo užbaigimo Kliento elektroninio pašto adresu būtų pateikiamas elektroninis kvitas, nespausdinant popierinio kasos kvito.

Atsiliepimai

Kvite nurodomos pirktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė pirkinių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Pardavėjas Kliento pirktų prekių kvitus taip pat patalpina ir Programėlėje.

Interneto seminaras \

Klientui patvirtinus apmokėjimą už pirkinius, mokėjimo pervedimas gali būti atšauktas tik iki to momento, kol Pardavėjo kasininkas kasoje pažymi Kliento mokėjimą Programėlė t. Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Taisyklių Kliento teisės įsigyjant prekes ir atsiskaitant už pirkinius: Klientas turi teisę virtualios prekybos programėlės prekybos programėlės už bet kurias Prekybos vietoje esančias prekes, išskyrus Pardavėjo dovanų korteles bei Pardavėjo trečiųjų asmenų teikiamas prekes ir paslaugas pvz.

Klientas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties, prašyti pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Finansinių nusižengimų prevencijos tikslais Pardavėjas atlieka pinigų už grąžintas prekes, kurios įsigytos apmokant už jas Programėle, grąžinimą tik į su Programėle susietą mokėjimo priemonę arba banko sąskaitą ne vėliau kaip iki tos pačios dienos pabaigos kai buvo gautas pinigų grąžinimo prašymas.

Pardavėjui atlikus pinigų grąžinimo operaciją, pinigų įskaitymas į Kliento mokėjimo kortelę arba banko sąskaitą jei mokėjimo kortelės galiojimo laikas baigėsi paprastai įvykdomas kitą darbo dieną pagal banko kortelės leidėjo nustatytas taisykles.

Klientas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pardavėjo teisės Klientui atsiskaitant už pirkinius: Pardavėjas turi teisę neleisti Klientui atsiskaityti už pirkinius naudojantis Programėle, jei jis ketina pirkti pirkinius, už kuriuos negalima atsiskaityti Programėle arba pirkinių prekių vertė viršija Taisyklėse numatytą leidžiamą vertę; Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Saugumas Susikurdamas AČIŪ virtualios prekybos programėlės ir pateikdamas savo duomenis bei dokumentus, būtinus tam, kad Klientas įgytų teisę užsakyti ir naudotis Programėle, Klientas privalo pateikti teisingą, tikslią, tikrą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, gimimo datą, savo mobiliojo ryšio telefono numerį ir savo elektroninio pašto adresą.

Draudžiama susikurti AČIŪ paskyrą ir atlikti registraciją Programėlėje naudojantis svetimais, netikrais, suklastotais ar neteisėtai surinktais kaip tapti turtingu ir sėkmingu. Klientas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, įskaitant, jeigu nepaisant nurodyto draudimo tokiais veiksmais bus padaryta žala Pardavėjui ar bet kuriems kitiems asmenims.

Klientas privalo: Klientas neturi teisės: Klientas privalo nedelsdamas po bot bitcoin prekyba, kai sužino, pranešti Pardavėjui, jei: Klientas praranda duomenų, kurie naudoti sukuriant AČIŪ paskyrą pvz. Gavęs Taisyklių 69 punkte nurodytą Kliento pranešimą, Pardavėjas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Kliento AČIŪ paskyros naudojimui, tačiau jis neprisiima atsakomybės už tai, kad tai pavyks, ir atitinkamai jis nėra ir nebus laikomas atsakingu dėl Kliento ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl AČIŪ paskyros prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais, išskyrus, jeigu jie patirti dėl Pardavėjo kaltės.

Rinkodaros priemonės Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Programėlėje įvairias akcijas, žaidimus ar kitas rinkodaros, skatinimo ir panašias priemones. Klientui papildomai sutikus, Pardavėjas gali siųsti Programėlės ir rinkodaros pranešimus į Kliento mobilųjį telefoną.

Programėlėje nurodomos Prekybos vietose, Lojalumo programos AČIŪ dalyviui ar Klientui taikomos nuolaidos ar akcijos pateikiamos kartu su Lietuvos Respublikos virtualios prekybos programėlės aktuose numatyta privaloma informacija, laikantis ankstesnės kainos nurodymo reikalavimų.

Atsiprašome už nesklandumus Prekybos programos, Dvejetainių parinkčių prekybos programa. Dvejetainių Parinkčių Prekybos Programa Studijų programos daliniai tikslai Plėtoti pasaulėžiūrą, formuojant kritiškai mąstančias asmenybes, turinčias aiškią vertybių ir nuostatų sistemą, būtiną dalykinei veiklai ir asmeninei karjerai. Suteikti verslo krypties žinias, formuojant sisteminį požiūrį į logistikos ir prekybos procesus ir išugdyti gebėjimus, reikalingus verslinei veiklai.

Jei Klientui ar Lojalumo programos AČIŪ dalyviui yra pateikiamas automatizuotomis priemonėmis sugeneruotas Asmeninis pasiūlymas, Pardavėjas tai nurodo pateikiamame pasiūlyme, nuolaidoje ar akcijoje.

Asmens duomenų tvarkymas Pardavėjas Kliento Asmens duomenis tvarko Programėlės privatumo politikoje ir Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje nurodytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Kliento Asmens duomenų tvarkymo būdais Klientas išreiškia Programėlės privatumo politikoje, Lojalumo programos AČIŪ p rivatumo politikoje numatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos Taisyklės sudarytos, keičiamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles iš anksto informavęs Klientą Programėlėje ir Pardavėjo svetainėje adresu www.

  1. Kaip pradėti investuoti su kriptovaliuta
  2. Nepamirškite saugumo.

Klientui nepasinaudojus teise nutraukti Taisyklių 23 punkte nurodytą sutartį ir toliau naudojantis Programėle po Taisyklių pasikeitimų įsigaliojimo datos, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais.